Patryk Klimczak komornik


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Adres: ul. Ślusarska 8/LU 4 | 30-710 Kraków

Email: krakow.klimczak@komornikid.pl

Tel.: 12 358 61 45

 • licytacje komornicze

  Licytacje Komornicze Kraków Podgórze
  Patryk Klimczak

 • nieruchomosci licytacje komornicze

  Nieruchomości Licytacje Patryk Klimczak

 • ruchomosci licytacje
  Ruchomości Sprawdź najnowsze licytacje

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza Patryk Klimczak

Kancelaria Komornicza w Krakowie

Aktualne Licytacje


Zabudowa nieruchomości

12-12-2012 godz. 16:00

Przedmiot licytacji:
Nieruchomość gruntowa zabudowana w Kutnie

Położenie przedmiotu licytacji:
Kutno, Sklęczkowska

nieruchomości / działki, woj. łódzkie

KM: 515/13

Zabudowa nieruchomości

12-12-2012 godz. 16:00

Przedmiot licytacji:
Nieruchomość gruntowa zabudowana w Kutnie

Położenie przedmiotu licytacji:
Kutno, Sklęczkowska

nieruchomości / działki, woj. łódzkie

KM: 515/13

Zabudowa nieruchomości

12-12-2012 godz. 16:00

Przedmiot licytacji:
Nieruchomość gruntowa zabudowana w Kutnie

Położenie przedmiotu licytacji:
Kutno, Sklęczkowska

nieruchomości / działki, woj. łódzkie

KM: 515/13

Lokal Mieszkalny

12-12-2012 godz. 16:00

Przedmiot licytacji:
Nieruchomość gruntowa zabudowana w Kutnie

Położenie przedmiotu licytacji:
Kutno, Sklęczkowska

nieruchomości / działki, woj. łódzkie

KM: 515/13

OGNIVO

Moduł ten służy do poszukiwania rachunków bankowych dłużnika, co pomaga w szybkiej i skutecznej egzekucji - odzyskaniu przez wierzyciela zadłużenia.

CEPIK

Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców System Dzięki temu systemowi można natychmiastowo sprawdzić jakie auta należą do dłużnika, dokonać ich zajęcia oraz sprzedać w drodze licytacji.

EPUAP

Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

GEODEZJA

Dostęp elektroniczny do Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego WebEwid, za pomocą którego sprawdza się czy dłużnik jest wpisany do bazy ewidencji gruntów i budynków jako właściciel bądź użytkownik wieczysty nieruchomości.

Monitoring spraw

Dostęp do systemu Monitoring spraw - system ułatwiający współpracę komornika z wierzycielem.

DOSTĘP ONLINE DO ZASOBÓW KRS

Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego.