Patryk Klimczak komornik


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Adres: ul. Ślusarska 8/LU 4 | 30-710 Kraków

Email: krakow.klimczak@komornikid.pl

Tel.: 12 358 61 45

Ruchomości

Art. 921 kodeksu postępowania cywilnego:
Par. 1. Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działajacego przy sadzie, w ktorego okregu nieruchomośc jest położona.
Par. 2. Jeżeli nieruchomośc jest położona w okregu kilku sadow, wybor należy do wierzyciela. Jednakże z postepowaniem wszczetym na wniosek jednego wierzyciela połaczone beda postepowania wszczete na wniosek innych wierzycieli. W tym celu komornik, ktory rozpoczał egzekucje, o wszczeciu, a nastepnie o ukonczeniu egzekucji zawiadomi komornika, do ktorego, stosownie do paragrafu poprzedzajacego, mogłaby należec egzekucja.

Komornik informuje, że zamieszcza obwieszczenia o licytacjach wyłącznie na stronie Krajowej Rady Komorniczej, oficjalnej stronie komornika http://www.komornikklimczak.pl, na stronie Domu Aukcyjnego http://www.dawro.pl oraz http://www.ikomornik.pl .

Data Zdjęcie Nazwa Kategoria Cena

Aktualnie brak prowadzonych licytacji.