Patryk Klimczak komornik


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Adres: ul. Ślusarska 8/LU 4 | 30-710 Kraków

Email: krakow.klimczak@komornikid.pl

Tel.: 12 358 61 45

 • licytacje komornicze

  Licytacje Komornicze Kraków Podgórze
  Patryk Klimczak

 • nieruchomosci licytacje komornicze

  Nieruchomości Licytacje Patryk Klimczak

 • ruchomosci licytacje
  Ruchomości Sprawdź najnowsze licytacje

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza Patryk Klimczak

Kancelaria Komornicza w Krakowie

Najbliższe licytacje


Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 33,43 m2

2018-03-13 godz. 14:00

Przedmiot licytacji:
Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 33,43 m2

Położenie przedmiotu licytacji:
Turniejowa, Kraków-Pogórze

nieruchomości / działki
woj. małopolskie

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 57,37 m2

2018-03-26 godz. 10:00

Przedmiot licytacji:
Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 57,37 m2

Położenie przedmiotu licytacji:
Turniejowa, Kraków

nieruchomości / lokale mieszkalne
woj. małopolskie

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 30,71 m2

2018-03-26 godz. 10:00

Przedmiot licytacji:
Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 30,71 m2

Położenie przedmiotu licytacji:
Turniejowa, Kraków

nieruchomości / lokale mieszkalne
woj. małopolskie

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 53,18 m2

2018-03-26 godz. 10:00

Przedmiot licytacji:
Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 53,18 m2

Położenie przedmiotu licytacji:
Turniejowa, Kraków

nieruchomości / lokale mieszkalne
woj. małopolskie

Art. 776 kpc

„Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.”

Art. 8 ust. 5 kpc

"Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.(…)"

Art. 8 ust. 6 kpc

"Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika."